Projekty

Główne projekty

Wideo Kurs Całki Nieoznaczonej:

Projekty zakończone bądź zamknięte

Praca Magisterska z Matematyki
“Kwaterniony i ich zastosowanie w wizualizacji komputerowej.”

Plakat pracy:

Kwaterniony i ich zastosowanie w grafice komputerowej

Praca Magisterska z Automatyki i Robotyki
“Symulator kołowego robota mobilnego, do testowania algorytmów sterowania”

Symulator robota mobilnego z uwzględnieniem skrętności
Symulator robota mobilnego z uwzględnieniem skrętności

Praca Inżynierska
“Projekt i budowa platformy napędowej robota z możliwością sterowania jego prędkością i położeniem w zależności od lokalizacji robota w ringu.”
Zespół: Mateusz Kowalski i Mirosław Piotrowski
(Robot kategorii Standard Sumo) Efekt przedstawiony poniżej

rozważania wstępne

zakończone prace mechaniczne
Mateusz Kowalski
sposób wykonanego naciągu

Testowanie modułu określającego położenie i orientacje.

Testowanie elektroniki

Pobieranie danych z czujników i ich wizualizacja + test sterowania.

Projekt Grupowy:

“Analiza wykorzystania czujników MEMS w robocie mobilnym.”
Skład zespołu: Mateusz Kowalski, Mirosław Piotrowski i Adam Żemetro
Mateusz Kowalski

Mateusz Kowalski
Koło Skalp :
– Działalność aktywnie w kole naukowym automatyków SKALP

SKALP

SKALP

Współorganizator Trójmiejskiego Turnieju Robotów Gdańsk 27-28 maja 2011
TTR

TTR

Be Sociable, Share!