Krzywizna Krzywej (Curvature)

1. Spojrzenie intuicyjne

Co to w ogóle jest ?
Mówiąc najprościej. Jest to parametr \kappa opisujący wielkość skrzywienia krzywej.

Wychodząc od intuicyjnego spojrzenia na zagadnienie. Weźmy sobie okrąg o promieniu r. Okrąg jest wszędzie jednakowo zakrzywiony, czyli w każdym punkcie okręgu |\kappa| =\frac{1}{r}.
Dlaczego pojawia się tu jeszcze wartość bezwzględna? Wyjaśnię to za chwilę. Chodzi o to, że znak krzywizny krzywej o czymś mówi, ale do tego dojdziemy.

Jednocześnie domyślamy się, że prosta będzie miała krzywiznę krzywej równą 0, bo nie jest ani trochę skrzywiona jest w końcu prostą.

funkcja liniowa

Okej mamy główny zarys, wiadomo z grubsza o co chodzi, więc jedziemy dalej.
Continue reading