Dlaczego dzielenie przez zero nie ma sensu?

Zapiszmy takie równanie:
 10-10=4-4   .
Jakkolwiek wygląda to dosyć osobliwie jest oczywiście prawdą. A teraz przekształćmy równanie
 5\cdot(2-2)=2\cdot(2-2)
nie wątpliwie dalej jest to prawda a teraz dzielimy przez zero (2-2)
 5\cdot(2-2)=2\cdot(2-2) \  \backslash :(2-2)
i co mamy?
 5=2  Otrzymaliśmy nieprawdę !
Co więcej
nasze równanie można zapisać inaczej:
 5\cdot(2-2)=(2-2)\cdot(2+2)
i znów dzielmy przez zero
 5\cdot(2-2)=(2-2)\cdot(2+2) \ \backslash :(2-2)  \\  5=4
i znów nieprawda.
Dzielenie czegokolwiek przez zero jest nieoznaczone tzn. że nie ma pewnej konkretnej wartości.