Twierdzenie spektralne (Spectral theorem)

Opowiem Ci dziś o reprezentacji spektralnej lub jak kto woli Twierdzeniu spektralnym.
Z tym, że ograniczę się dla prostoty tylko do macierzy.

Pokaże Ci specjalną własność na przykładzie, a potem uogólnimy na szersze przypadki.

PRZYKŁAD 1.
Weźmy macierz, dla której zachodzi warunek \mathbf{A}{{\mathbf{A}}^{T}}={{\mathbf{A}}^{T}}\mathbf{A}. Macierz, która to spełnia nazywana jest to macierz normalną o współczynnikach rzeczywistych, ale do tego jeszcze dojdziemy. Masz zatem dla przykładu macierz

\mathbf{A}=\left[ \begin{matrix}  1 & 3 & 0 \\  3 & -2 & -1 \\  0 & -1 & 1 \\ \end{matrix} \right]

Tak na marginesie to jest jeszcze szczególniejszy przypadek macierz normalnej rzeczywistej, gdyż jest to macierz symetryczna. Czyli {{\mathbf{A}}^{T}}=\mathbf{A}

Wyliczasz wartości własne wychodzą takie \begin{matrix}  {{\lambda }_{1}}=1 \\  {{\lambda }_{2}}=3 \\  {{\lambda }_{3}}=-4 \\ \end{matrix}, można to oczywiście zapisać tak \left\{ {{\lambda }_{i}} \right\}_{i=1}^{3}=\{1,3,-4\}. Widać także, że każda lambda jest jednokrotna.
Obliczasz odpowiadające tym wartości własnym wektory własne o normie równej 1, czyli unormowane (bardzo ważne). A następnie dla tych wektorów odpowiadające projektory.

{{\mathbf{V}}_{1}}=\left[ \begin{matrix}  1 \\  0 \\  3 \\ \end{matrix} \right]\frac{1}{\sqrt{10}}

    \[{{\mathbf{p}}_{1}}=\left[ \begin{matrix}  1 \\  0 \\  3 \\ \end{matrix} \right]\cdot \left[ \begin{matrix}  1 & 0 & 3 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{10}=\left[ \begin{matrix}  1 & 0 & 3 \\  0 & 0 & 0 \\  3 & 0 & 9 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{10}\]

{{\mathbf{V}}_{2}}=\left[ \begin{matrix}  3 \\  2 \\  -1 \\ \end{matrix} \right]\frac{1}{\sqrt{14}}

{{\mathbf{p}}_{2}}=\left[ \begin{matrix}  3 \\  2 \\  -1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \left[ \begin{matrix}  3 & 2 & -1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{14}=\left[ \begin{matrix}  9 & 6 & -3 \\  6 & 4 & -2 \\  -3 & -2 & 1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{14}

{{\mathbf{V}}_{3}}=\left[ \begin{matrix}  -3 \\  5 \\  1 \\ \end{matrix} \right]\frac{1}{\sqrt{35}}

{{\mathbf{p}}_{2}}=\left[ \begin{matrix}  -3 \\  5 \\  1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \left[ \begin{matrix}  -3 & 5 & 1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{35}=\left[ \begin{matrix}  9 & -15 & -3 \\  -15 & 25 & 5 \\  -3 & 5 & 1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{35}

To co chcę Ci pokazać to że zajdzie taka równość:

    \[ \mathbf{A}=\sum\limits_{i=1}^{3}{{{\lambda }_{i}}{{\mathbf{p}}_{i}}}={{\lambda }_{1}}{{\mathbf{p}}_{1}}+{{\lambda }_{2}}{{\mathbf{p}}_{2}}+{{\lambda }_{3}}{{\mathbf{p}}_{3}} \]

Sprawdźmy czy rzeczywiście, zapisujemy zatem prawą stronę równości

P=1\cdot \left[ \begin{matrix}  1 & 0 & 3 \\  0 & 0 & 0 \\  3 & 0 & 9 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{10}+3\cdot \left[ \begin{matrix}  9 & 6 & -3 \\  6 & 4 & -2 \\  -3 & -2 & 1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{14}-4\cdot \left[ \begin{matrix}  9 & -15 & -3 \\  -15 & 25 & 5 \\  -3 & 5 & 1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{35}=

=\left( \left[ \begin{matrix}  7 & 0 & 21 \\  0 & 0 & 0 \\  21 & 0 & 63 \\ \end{matrix} \right]+\left[ \begin{matrix}  135 & 30 & -45 \\  90 & 60 & -30 \\  -45 & -30 & 15 \\ \end{matrix} \right]+\left[ \begin{matrix}  -72 & 120 & 24 \\  120 & -200 & -40 \\  24 & -40 & -8 \\ \end{matrix} \right] \right)\cdot \frac{1}{70}=

=\left[ \begin{matrix}  70 & 210 & 0 \\  210 & -140 & -70 \\  0 & -70 & 70 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{70}= \left[ \begin{matrix}  1 & 3 & 0 \\  3 & -2 & -1 \\  0 & -1 & 1 \\ \end{matrix} \right]=\mathbf{A}=L

Trzeba przyznać jest to dosyć ciekawe, że można macierz rozłożyć na składniki, w których odpowiednia lambda przemnożona przez odpowiedni projektor, daje tą macierz.

PRZYKŁAD 2.
Teraz dla takiej macierzy:

\mathbf{A}=\left[ \begin{matrix}  2 & -1 \\  1 & 2 \\ \end{matrix} \right]

Najpierw sprawdzamy czy spełniony jest warunek \mathbf{A}{{\mathbf{A}}^{T }}={{\mathbf{A}}^{T}}\mathbf{A}.
\mathbf{A}{{\mathbf{A}}^{T }}-{{\mathbf{A}}^{T}}\mathbf{A} = \left[ \begin{matrix}  2 & -1 \\  1 & 2 \\ \end{matrix} \right] \cdot \left[ \begin{matrix}  2 & 1 \\  -1 & 2 \\ \end{matrix} \right] - \left[ \begin{matrix}  2 & 1 \\  -1 & 2 \\ \end{matrix} \right] \cdot \left[ \begin{matrix}  2 & -1 \\  1 & 2 \\ \end{matrix} \right]=

\[ = \left[ \begin{matrix}  4+1 & 2-2 \\  2-2 & 4+1 \\ \end{matrix} \right] - \left[ \begin{matrix}  4+1 & 2-2 \\  2-2 & 4+1 \\ \end{matrix} \right] =\left[ \begin{matrix}  0 & 0 \\  0 & 0 \\ \end{matrix} \right]=\mathbf{0}

Skoro zachodzi, to wyznaczamy równanie charakterystyczne.

\left| \begin{matrix}  2-\lambda & -1 \\  1 & 2-\lambda  \\ \end{matrix} \right|=4-4\lambda +{{\lambda }^{2}}+1, czyli mamy {{\lambda }^{2}}-4\lambda +5=0

wartości własne to {{\lambda }_{1}}=\frac{4-2i}{2}=2-i oraz {{\lambda }_{2}}=\frac{4+2i}{2}=2+i

1) dla {{\lambda }_{1}}=2-i mamy:

 \left[ \begin{matrix}  i & -1 \\  1 & i \\ \end{matrix} \right]\left[ \begin{matrix}  {{v}_{1}} \\  {{v}_{2}} \\ \end{matrix} \right]=\left[ \begin{matrix}  0 \\  0 \\ \end{matrix} \right] ,

czyli spełnia to {{v}_{2}}={{v}_{1}}i. Mamy wektor np. {{\mathbf{w}}_{1}}=\left[ \begin{matrix}  1 \\  i \\ \end{matrix} \right].
Trzeba go unormować (skrócić do długości 1). {{\mathbf{V}}_{1}}=\frac{{{\mathbf{w}}_{1}}}{\left\| {{\mathbf{w}}_{1}} \right\|},
ale uwaga jest zespolony
\left\| {{\mathbf{w}}_{1}} \right\| = \sqrt{|1|^2+|i|^2}=\sqrt{2},
Jednak zapiszę to tak, aby przyzwyczaić Cię do nowych oznaczeń.
 \left\| {{\mathbf{w}}_{1}} \right\|=\sqrt{\mathbf{w}_{1}^{\dagger }{{\mathbf{w}}_{1}}}=\sqrt{\left[ \begin{matrix}  1 & -i \\ \end{matrix} \right]\left[ \begin{matrix}  1 \\  i \\ \end{matrix} \right]}=\sqrt{2}

Co to jest ten krzyż ? To jest poprostu trazpozycja i sprzężenie, oczywiście w dowolnej kolejnosci.

    \[ \mathbf{B}^{\dagger}=(\mathbf{B}^T)^*=(\mathbf{B}^*)^T \]

Mówi się krótko, że jest to sprzężenie hermitowskie, a czyta (B z krzyżem).

2) dla {{\lambda }_{2}}=2+i jest, zaś:

    \[ \left[ \begin{matrix}  -i & -1 \\  1 & -i \\ \end{matrix} \right]\left[ \begin{matrix}  {{v}_{1}} \\  {{v}_{2}} \\ \end{matrix} \right]=\left[ \begin{matrix}  0 \\  0 \\ \end{matrix} \right] \]

czyli spełnia to {{v}_{2}}=-{{v}_{1}}i, mamy wektor np.

{{\mathbf{w}}_{2}}=\left[ \begin{matrix}  1 \\  -i \\ \end{matrix} \right], a unormowany to {{\mathbf{V}}_{2}}=\frac{{{\mathbf{w}}_{2}}}{\left\| {{\mathbf{w}}_{2}} \right\|},

$\left\| {{\mathbf{w}}_{2}} \right\|=\sqrt{\mathbf{w}_{2}^{\dagger }{{\mathbf{w}}_{2}}}=\sqrt{\left[ \begin{matrix}  1 & i \\ \end{matrix} \right]\left[ \begin{matrix}  1 \\  -i \\ \end{matrix} \right]}=\sqrt{2}

Liczymy projektory:

{{\mathbf{V}}_{1}}=\left[ \begin{matrix}  1 \\  i \\ \end{matrix} \right]\frac{1}{\sqrt{2}}

{{\mathbf{p}}_{1}}={{\mathbf{V}}_{1}}\mathbf{V}_{1}^{\dagger }=\left[ \begin{matrix}  1 \\  i \\ \end{matrix} \right]\cdot \left[ \begin{matrix}  1 & -i \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{2}=\left[ \begin{matrix}  1 & -i \\  i & 1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{2}

{{\mathbf{V}}_{2}}=\left[ \begin{matrix}  1 \\  -i \\ \end{matrix} \right]\frac{1}{\sqrt{2}}

{{\mathbf{p}}_{2}}={{\mathbf{V}}_{2}}\mathbf{V}_{2}^{\dagger }=\left[ \begin{matrix}  1 \\  -i \\ \end{matrix} \right]\cdot \left[ \begin{matrix}  1 & i \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{2}=\left[ \begin{matrix}  1 & i \\  -i & 1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{2}

Sprawdzamy czy zachodzi \mathbf{A} = {{\lambda }_{1}}{{\mathbf{p}}_{2}}+{{\lambda }_{2}}{{\mathbf{p}}_{2}},
a zatem:

 {{\lambda }_{1}}{{\mathbf{p}}_{2}}+{{\lambda }_{2}}{{\mathbf{p}}_{2}}=(2-i)\left[ \begin{matrix}  1 & -i \\  i & 1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{2}+(2+i)\left[ \begin{matrix}  1 & i \\  -i & 1 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{2}=
=\left[ \begin{matrix}  2-i+2+i & -2i-1+2i-1 \\  2i+1-2i+1 & 2-i+2+i \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{2}=\left[ \begin{matrix}  2 & -1 \\  1 & 2 \\ \end{matrix} \right]=\mathbf{A}

Rzeczywiście znowu zadziało. Pięknie wyszło prawda 🙂

TWIERDZENIE
Do tej pory mówiłem o warunku \mathbf{A}{{\mathbf{A}}^{T}}={{\mathbf{A}}^{T}}\mathbf{A}. Jednak warunek jest mniej rygorystyczny, gdyż wystarczy, że \mathbf{A}{{\mathbf{A}}^{\dagger }}={{\mathbf{A}}^{\dagger }}\mathbf{A}
Czyli macierz spełniająca ten warunek jest macierzą normalną

Sformułujmy twierdzenie spektralne
Macierz normalną można przedstawić w poniższej postaci.

 \mathbf{A}=\sum\limits_{i=1}^{n}{{{\lambda }_{i}}{{\mathbf{p}}_{i}}}, gdzie

 {{\mathbf{p}}_{i}}=\sum\limits_{k=1}^{{{n}_{i}}}{\mathbf{V}_{i}^{(k)}\mathbf{V}{{_{i}^{(k)}}^{\dagger }}}

nazywany jest projektorem lub rzutem albo projekcją. Wszystkie wektory \mathbf{V} są unormowane. n jest liczbą różnych wartości własnych, ${{n}_{i}} jest krotnością i tej \lambda_i
Zachodzą także inne ciekawe zależności. {{\mathbf{p}}_{i}}{{\mathbf{p}}_{j}}={{\delta }_{ij}}{{\mathbf{p}}_{i}} oraz \mathbf{I}=\sum\limits_{i=1}^{n}{{{\mathbf{p}}_{i}}}.

To w dalszym ciągu nie jest ogólne twierdzenie. Twierdzenie w ogólności dotyczy operatorów liniowych nie koniecznie macierzy, jak również nie koniecznie operatorów dyskretnych jak macierz. Operator może być ciągły i wtedy zamiast sum są całki.

PRZYKŁAD 3.
Weźmy sobie macierz:

    \[ \mathbf{A}=\left[ \begin{matrix}  0 & -1 & 0 & 0 \\  1 & 0 & 0 & 0 \\  0 & 0 & 0 & -1 \\  0 & 0 & 1 & 0 \\ \end{matrix} \right]. \]

Sprawdzamy czy macierz jest normalna tzn. \mathbf{A}{{\mathbf{A}}^{\dagger }}={{\mathbf{A}}^{\dagger }}\mathbf{A}. Okazuje się, że tak.
Wartości własne to {{\lambda }_{1}}=\underbrace{i}_{2k},{{\lambda }_{2}}=\underbrace{-i}_{2k}
W przypadku, gdyby dana wartość własna ma krotność większą niż 1. W tedy jej projektor to suma poszczególnych iloczynów wektorów własnych dla tej \lambda

1) dla {{\lambda }_{1}}=i

    \[ \left[ \begin{matrix}  -i & -1 & 0 & 0 \\  1 & -i & 0 & 0 \\  0 & 0 & -i & -1 \\  0 & 0 & 1 & -i \\ \end{matrix} \right]\left[ \begin{matrix}  x \\  y \\  z \\  w \\ \end{matrix} \right]=\left[ \begin{matrix}  0 \\  0 \\  0 \\  0 \\ \end{matrix} \right]\to \left\{ \begin{matrix}  xi=-y \\  zi=-w \\ \end{matrix} \right. \]

Jeden unormowany wektor własny to:

\mathbf{V}_{1}^{(1)}=\left[ \begin{matrix}  1 \\  -i \\  0 \\  0 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{\sqrt{2}},

a drugi wektor niezależny to:
\mathbf{V}_{1}^{(2)}=\left[ \begin{matrix}  0 \\  0 \\  1 \\  -i \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}

Obliczmy teraz projektor.
{{\mathbf{p}}_{1}}=\mathbf{V}_{1}^{(1)}\mathbf{V}{{_{1}^{(1)}}^{\dagger }}+\mathbf{V}_{1}^{(2)}\mathbf{V}{{_{1}^{(2)}}^{\dagger }}=

=\frac{1}{2}\cdot \left[ \begin{matrix}  1 \\  -i \\  0 \\  0 \\ \end{matrix} \right]\left[ \begin{matrix}  1 & i & 0 & 0 \\ \end{matrix} \right]+\frac{1}{2}\cdot \left[ \begin{matrix}  0 \\  0 \\  1 \\  -i \\ \end{matrix} \right]\left[ \begin{matrix}  0 & 0 & 1 & i \\ \end{matrix} \right]= \frac{1}{2}\cdot \left[ \begin{matrix}  1 & i & 0 & 0 \\  -i & 1 & 0 & 0 \\  0 & 0 & 1 & i \\  0 & 0 & -i & 1 \\ \end{matrix} \right]

2) dla {{\lambda }_{2}}=-i

    \[ \left[ \begin{matrix}  i & -1 & 0 & 0 \\  1 & i & 0 & 0 \\  0 & 0 & i & -1 \\  0 & 0 & 1 & i \\ \end{matrix} \right]\left[ \begin{matrix}  x \\  y \\  z \\  w \\ \end{matrix} \right]=\left[ \begin{matrix}  0 \\  0 \\  0 \\  0 \\ \end{matrix} \right]\to \left\{ \begin{matrix}  xi=y \\  zi=w \\ \end{matrix} \right. \]

\mathbf{V}_{2}^{(1)}=\left[ \begin{matrix}  1 \\  i \\  0 \\  0 \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}

i drugi wektor niezależny to:
\mathbf{V}_{2}^{(2)}=\left[ \begin{matrix}  0 \\  0 \\  1 \\  i \\ \end{matrix} \right]\cdot \frac{1}{\sqrt{2}}

projektor
{{\mathbf{p}}_{2}}=\mathbf{V}_{2}^{(1)}\mathbf{V}{{_{2}^{(1)}}^{\dagger }}+\mathbf{V}_{2}^{(2)}\mathbf{V}{{_{2}^{(2)}}^{\dagger }}=

=\frac{1}{2}\cdot \left[ \begin{matrix}  1 \\  i \\  0 \\  0 \\ \end{matrix} \right]\left[ \begin{matrix}  1 & -i & 0 & 0 \\ \end{matrix} \right]+\frac{1}{2}\cdot \left[ \begin{matrix}  0 \\  0 \\  1 \\  i \\ \end{matrix} \right]\left[ \begin{matrix}  0 & 0 & 1 & -i \\ \end{matrix} \right]=\frac{1}{2}\cdot \left[ \begin{matrix}  1 & -i & 0 & 0 \\  i & 1 & 0 & 0 \\  0 & 0 & 1 & -i \\  0 & 0 & i & 1 \\ \end{matrix} \right]

Sprawdźmy czy tym razem też się uda i równość \mathbf{A}={{\lambda }_{1}}{{\mathbf{p}}_{2}}+{{\lambda }_{2}}{{\mathbf{p}}_{2}} będzie spełniona.

{{\lambda }_{1}}{{\mathbf{p}}_{2}}+{{\lambda }_{2}}{{\mathbf{p}}_{2}}=i \cdot \frac{1}{2}\cdot \left[ \begin{matrix}  1 & i & 0 & 0 \\  -i & 1 & 0 & 0 \\  0 & 0 & 1 & i \\  0 & 0 & -i & 1 \\ \end{matrix} \right]-i \cdot \frac{1}{2}\cdot \left[ \begin{matrix}  1 & -i & 0 & 0 \\  i & 1 & 0 & 0 \\  0 & 0 & 1 & -i \\  0 & 0 & i & 1 \\ \end{matrix} \right]=

=\frac{1}{2} i \left[ \begin{matrix}  0 & 2i & 0 & 0 \\  -2i & 0 & 0 & 0 \\  0 & 0 & 0 & 2i \\  0 & 0 & -2i & 0 \\ \end{matrix} \right]=\left[ \begin{matrix}  0 & -1 & 0 & 0 \\  1 & 0 & 0 & 0 \\  0 & 0 & 0 & -1 \\  0 & 0 & 1 & 0 \\ \end{matrix} \right] = \mathbf{A}

Czyli znowu zadziałało 🙂

Wiadomości uzupełniające
definicja komutatora
Mówiąc komutator nie mam namyśli elementu np. silnika elektrycznego jak na poniższym zdjęciu 🙂

Tylko o komutator w kontekście matematyki

 \left[a,b \right] = ab-ba

mówimy, że a komutuje z b jeżeli \left[a,b \right]=0

Zatem zamiast pisać, że mamy macierz normalną możemy równie dobrze powiedzieć, że mamy macierz, która komutuje ze swoim sprzężeniem hermitowskim co zapisujemy tak:

 \left[ \mathbf{A},\mathbf{A}^{\dagger} \right]=0

Macierz symetryczna to tak, która spełnia równość

    \[ \mathbf{A}=\mathbf{A}^T \]

Macierz hermitowska to tak, która spełnia równość

    \[ \mathbf{A}=\mathbf{A}^{\dagger} \]

macierz symetryczna, macierz hermitowska

Macierz ortogonlana to tak, która spełnia równość

    \[ \mathbf{AA}^T=\mathbf{I} \]

oczywiście z tego wynika także to

    \[ \mathbf{A}^T\mathbf{A}=\mathbf{I} \]

dlaczego? Bo wystarczy przemnożyć równanie lewostronnie przez \mathbf{A}^{-1}, a potem prawostronnie przez \mathbf{A} i dostaniemy ten drugi warunek.

Macierz unitarna to tak, która spełnia równość

    \[ \mathbf{AA}^{\dagger}=\mathbf{I} \]

oczywiście z tego wynika także to

    \[ \mathbf{A}^{\dagger}\mathbf{A}=\mathbf{I} \]

Macierz ortogonlna, macierz unitarna, macierz normalna mateusz Kowalski


Be Sociable, Share!

Comments

comments

One thought on “Twierdzenie spektralne (Spectral theorem)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.